znak

O nás

Reference

Kontaktujte nás

   Poslední aktualizace: 5.4.2002

Ing. Jaroslav Vokolek, Stapros
Karlov 196, Kutná Hora 284 01, tel: 0327-514856, 0603-485353

onas

  Projektová a inženýrská činnost na všechny druhy pozemních staveb ..
 - stavby zemědělské, obytné, občanské, výrobny, zpracovny potravinářských produktů
 - dílny, prodejny 

  Technická a poradenská činnost, konzultace..
- včetně zemědělských staveb a jejich ochranných pásem
- kalkulace cen stavebních prací a jejich fakturace
- výběrová řízení na stavby včetně jejich smluvního zabezpečení

  Znalecká činnost ..
- obory: pozemní stavby, stavby obytné, průmyslové a zemědělské
- ekonomika, ceny a odhady nemovitostí

  Grafické CAD pracoviště ..
- vizualizace
- fotorealistické zobrazení
- virtuální animace
- vytváření virtuálních trojrozměrných modelů staveb
- max. přiblížení zpracovávaného návrhu staveb v reálné podobě investorovi, včetně prohlížení prostorového modelu vytvořeného v počítači